• +420 606 839 398
 • hr@easyenglish.cz

Kurzy a poradenství pro každého

Kurzy a poradenství pro každého

 

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR v kombinaci s příbuznými kresebnými technikami

Chcete poznat sami sebe, pochopit kým jste, v čem jste silní a na čem by bylo dobré pracovat, potřebujete pomoc ve výběru povolání, anebo máte výchovné problémy s dětmi (kresebné techniky) a dospívajícími, grafologie může pomoct odhalit a pojmenovat jejich problémy.

Grafologie nemá nic společné s žádným věštěním, ale je to seriózní metoda ověřená staletími. Grafologický rozbor popisuje pisatele, neposuzuje ho ani nehodnotí, ale vykreslí jeho osobnost jako jsou silné a slabé stránky, dispozice, tendence, vlohy, vlastnosti, přejaté role a vzorce chování, dynamiku osobnosti   

Grafologie zkoumá vztah mezi písmem rukou a vlastnostmi pisatele. Protože každý je jedinečný, je jedinečný i jeho rukopis. A protože každý rukopis je originální, lze podle specifických znaků odhalit osobnost pisatele. Písmo je obrazem pisatelových mozkových funkcí. Psací návyk vzniká tak, že mozek, na základě naučených pohybů, dává příkaz určité skupině svalů a jejich koordinací vznikají písemné křivky.
Certifikát Richterovy školy grafologie a příbuzných kresebných technik, s akreditací MŠMT ČR ze dne 25.3.1994, č.j. 14 793/94-93/78Již dlouho máte plán svého snu, který byste chtěli realizovat a nevíte, jak na to? Potřebujete zjistit odkud a kam kráčíte na cestě svým životem? Potřebujete odhalit potenciál svůj, svých týmu, dítěte?

METODA MENTORING – nabídka pro firmy, i pro soukromé účely

Do mentoringu se mohou zapojit ti, kdo mají zájem pracovat na svém profesním a osobnostním rozvoji.

Mentoring je účinný způsob předávání a rozvoje odborných, ale i komunikačních dovedností včetně manažerských.
Jde o profesionální vztah dvou osob založený na důvěře - mentora a mentorovaného, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti a může působit jako průvodce v daném tématu. Díky přirozenému sdílení znalostí a dovedností pomáhá mentor nalézt mentorovanému správný směr či řešení.
 
MENTOR předává své zkušenosti a dovednosti a chce umožnit nahlédnout na rozvoj mentorovaného z nového úhlu pohledu, má zájem nabídnout odborné rady a zkušenosti či podnětné nápady, podněcuje k profesionálnímu chování, napomáhá kariérnímu růstu, podporuje vytvoření bezpečného prostředí pro učení se a pro kladení dotazů. Mentoři jsou zpravidla manažeři, psychologové, specialisté, lektoři či profesionálové komerčních i neziskových sektorů.

MENTOROVANÝM se může stát každý, kdo má zájem pracovat intenzivní formou na svém rozvoji.
V průběhu mentoringu získává podporu a informace o možnostech řešení různých situací vycházejících ze zkušenosti mentora. Jasné a konkrétní příklady řešení jsou velmi motivující a mohou mít zásadní vliv na vývoj budoucího života.

Proč zavést do firmy mentoring?

 • Výzkumy ukazují, že mentoring má přímý vliv na motivaci a spokojenost mentorovaných pracovníků. Jedná se o jednu z nejúčinnějších forem rozvoje, která je zároveň finančně nenáročná.
 • Správně aplikovaný a profesionálně řízený proces mentoringu přispívá k nižší fluktuaci, podporuje realizaci strategických cílů, vytvoření kultury spolupráce a sdílení znalostí. Navíc mentoring představuje účinnou formu podpory rozličnosti na vyšších manažerských pozicích.

 

Komunikační dovednosti jsou základem a předpokladem dobrého týmového spolupracovníka nebo vedoucího. Umí efektivněji řešit problémy, řídit projekty i sám sebe.
Důležité není jen to, co říkáme, ale i to, jak to říkáme. Pro úspěšnou komunikaci se potřebujeme umět vžít do ostatních lidí a získat si jejich důvěru.

Existuje 10 asertivních pravidel, které zní:

 1. Máte právo sami posuzovat své chování, myšlenky, emoce a nést za ně a za jejich důsledky odpovědnost.
 2. Máte právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy, ospravedlňující vaše chování.
 3. Máte právo sami posoudit, zda a nakolik jste odpovědní za problémy druhých lidí.
 4. Máte právo změnit svůj názor.
 5. Máte právo dělat chyby a být za ně odpovědní.
 6. Máte právo říci: „Já nevím.“
 7. Máte právo být nezávislý na dobré vůli ostatních.
 8. Máte právo dělat nelogická rozhodnutí.
 9. Máte právo řici: „Já ti nerozumím.“
 10. Máte právo říci: „Je mi to jedno.“

Motivace není lidskou vlastností, je výsledkem procesu, který je závislý na těchto faktorech: síla podnětů (naše vnitřní pohnutky a instinkty), vlastní účinnost (vnitřní přesvědčení a schopnost utvářet a prožívat svůj život dle vlastního posouzení), časová perspektiva (určuje, které cíle jedince mají v danou dobu větší nebo menší význam) a emoční inteligence.
Hledáte zaměstnání nebo uvažujete o jeho změně? Nevíte, jak uspět u pohovoru? Chcete se o sobě dozvědět víc nebo řešíte „neřešitelný“ problém?Řešíte „neřešitelný“ problém ohledně zaměstnání, rodiny, partnerství? Chcete se s někým poradit, ale nevíte s kým? Odhodláváte s k nějakému nepříjemnému kroku, ale nevíte jak na to, jak to druhé straně sdělit?

Rádi Vás vyslechneme, probereme možné varianty řešení, jejich přednosti a nevýhody. Možná společně nalezneme i další možnosti, které Vás dříve nenapadly.
Domluvte si osobní konzultaci s naším poradcem a pokud Vám jeho rady a pomoc budou prospěšné, můžete se setkávat vícekrát nebo pravidelně. Vhodného poradce Vám vybereme podle konkrétního problému, jež nám nastíníte telefonicky. Cena konzultace 400-600 Kč za 60 minut.

 

Napište nám
Please enter your email!

O nás

Jazyková škola EASY ENGLISH byla založena v roce 1990 absolventem katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor učitelství angličtina – čeština) Mgr. Pavlem Ryntem, který po celou dobu jazykovou školu osobně řídí. Firma později rozšířila své pole působnosti o činnost personální a poradenské agentury, na níž se podílí zkušená personalistka Bc. Kateřina Rodová MSc.

Newsletter

Přejete si na svůj e-mail zdarma dostávat užitečné rady a tipy pro učení a používání angličtiny, vtipy, testy, příběhy atd.? Náš měsíčník je tu pro Vás !

Kontakt

EASY ENGLISH jazyková škola v.o.s.

Lutovítova 810, Kralupy nad Vltavou

+420 606 839 398

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.